Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op dezelfde dag vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Wat vraagt VNO-NCW Midden van de politiek en waarom? Wat is het belang van provincies en waterschappen voor het bedrijfsleven? We zetten de kerntaken van de provincies voor je op een rij en informeren je over onze acties in de aanloop naar de verkiezingen.

Ondernemersorganisaties en branches vragen aandacht bij provinciale politici voor een ondernemersvriendelijk beleid. Vorig najaar zijn we begonnen de wensen op te halen bij onze leden en bedrijvenkringen in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en provinciale politici daarover te informeren. Dat bleek niet aan dovemansoren gericht. We zien tot onze vreugde veel van onze standpunten terug in de verkiezingsprogramma’s van uiteenlopende politieke partijen.

Daarnaast dragen we onze standpunten uit via blogs, vlogs, artikelen, interviews en debatten. Het is nu de beurt aan jou, de kiezer, om invloed uit te oefenen. Of je kiezershart nu links, midden of rechts klopt is: breng in ieder geval je stem uit op 20 maart!

‘Ik kijk bij het uitbrengen van mijn stem echt naar de vrouwen en mannen die het verschil willen maken. Die moet je hebben en volgens mij heb je die bij elke partij.’ 
Hajé de Jager, voorzitter VNO-NCW Flevoland, in Forum, 11 februari 2019

‘Laat het nou niet zo zijn als bij de Brexit: dat we de volgende morgen wakker worden en, zoals een groot deel van de jongeren in het VK, denken, was ik maar gaan stemmen, want deze uitslag bevalt me niet! Stem!
Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden, in Kijk op Oost-Nederland, maart 2019

Wat vragen ondernemers van de provinciale politiek?

Voor een sterkere regionale economie hebben we alle wensen en ideeën samengevat in onderstaand tienpuntenplan dat we voortdurend onder de aandacht brengen van pers en politici. De thema’s in het 10-puntenplannen zijn:

1. Maak sterker wat sterk is
2. Ontwikkel een realistisch, vraag gestuurd programma voor nieuwe bedrijventerreinen en kantoor- en winkellocaties
3. Breng infrastructuur naar hoger niveau
4. Versterk kapitaal landelijk gebied
5. Geef industriële activiteiten voldoende ruimte
6. Pak de regisseursrol bij vraag en aanbod arbeidsmarkt
7. Houd in aanbestedingsbeleid rekening met mkb
8. Ruimte voor mkb-bedrijven
9. Zorg voor klantgerichte dienstverlening en minder regels
10. Koppel duurzaamheid aan innovatie en kostenbesparingen

Download de tienpuntenplannen per provincie:

Flevoland  |  Gelderland  |  Overijssel  |  Utrecht

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de inzet van het bedrijfsleven opgenomen in het pamflet: Provincie, dé regionale regisseur (download).

Provincie belangrijke speler voor bedrijfsleven

De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Provincies zijn van groot belang voor de samenhang in de regio: zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten. Ze zijn daarnaast vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen. Provincies zijn ook belangrijk als aanbesteder. Jaarlijks kopen ze voor honderden miljoen producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen of bruggen.

Taken provincies

Het werk van de provincie richt zicht op een aantal kerntaken en thema’s. Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij bedrijventerreinen willen vestigen.

Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar wegen worden aangelegd. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur.

De provincie:

  • • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening

  • • draagt bij aan economische structuurversterking

  • • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen

  • • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen

  • • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving

  • • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering

  • • houdt toezicht op de waterschappen en gemeenten

Lees hier meer over de organisatie en werkzaamheden van de Provinciale Staten (download, brochure).
Lees hier meer over inzet en belang waterschappen.

Eerste Kamer

Het Rijk heeft besloten meer middelen vrij te maken voor provincies en gemeenten. Deze middelen zouden benut moeten worden om de nodige investeringen in de (energie)transities los te krijgen en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Niet onbelangrijk: de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden. Met een zeer krappe meerderheid van het kabinet Rutte III in de Tweede Kamer is dit voor de regering dus een belangrijk moment.

Stelling: de coalitie in de Eerste Kamer verliest haar meerderheid.

Reageer op de stelling elders in dit e-zine.

Debatten

Het Overijsselse industrie- en ondernemersdebat, 7 maart, Kampen, 16.30 - 19.00 uur
Meer informatie

Debat voor verkiezingen Provinciale Staten Flevoland, 12 maart, Lelystad.
Kijk hier voor meer informatie.

Utrechts Verkiezingsdebat was op 15 februari 07.00-09.00 uur bij Bol.com. 
Lees hier het verslag.